وضعیت : شناسایی شده
  • پروتکل اینترنت نسل جدید

  • کد شامد :   36788-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/09/11 - 23:01:00
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال