وضعیت : شناسایی شده
  • سازمان فناوری اطلاعات

  • کد شامد :   37693-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/09/11 - 22:25:41
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال