وضعیت : شناسایی شده
  • قفل اپ ها با چهره

  • کد شامد :   3836-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/30 - 08:44:42
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال