وضعیت : شناسایی شده
  • تماس هوایی تماس لرزان

  • کد شامد :   39837-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/31 - 04:47:20
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال