وضعیت : شناسایی شده
  • ضبط مکالمه خودکار

  • کد شامد :   42424-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/11/02 - 17:09:56
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال