وضعیت : شناسایی شده
  • هواپیمای شبیه سازی شده

  • کد شامد :   5479-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/08/28 - 09:00:15
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال