وضعیت : شناسایی شده
  • سرعت سنج GPS : نمایش سرعت

  • کد شامد :   6339-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/30 - 09:39:39
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال