وضعیت : شناسایی شده
  • صرفه جویی در باتری با JuiceDefender

  • کد شامد :   6948-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/30 - 09:25:46
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال