وضعیت : شناسایی شده
  • ترکیب عکس(قاب عکس چندتایی)

  • کد شامد :   136725-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1401/07/07 - 17:09:54
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال