وضعیت : شناسایی شده
  • سرآشپزباشی: رستوران ملل

  • کد شامد :   141693-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/24 - 22:32:38
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال