وضعیت : شناسایی شده
  • صنف شهر قم - اتاق اصناف قم

  • کد شامد :   147934-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/30 - 21:02:10
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال