وضعیت : شناسایی شده
  • قم شهر

  • کد شامد :   150423-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/06/02 - 03:03:03
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال