وضعیت : شناسایی شده
  • اختلاف تصاویر ثنا و ثمین

  • کد شامد :   151225-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/05 - 02:15:15
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال