وضعیت : شناسایی شده
  • غلط نامه ( حدس کلمه )

  • کد شامد :   153729-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/30 - 20:25:05
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال