وضعیت : شناسایی شده
  • میانبرهای شناور-Floating Shortcuts

  • کد شامد :   158347-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/30 - 10:15:33
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال