وضعیت : شناسایی شده
  • قبله نما دقیق

  • کد شامد :   160057-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/26 - 23:26:44
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال