وضعیت : شناسایی شده
  • ضبط مکالمه حرفه ای

  • کد شامد :   164878-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/30 - 08:53:31
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال