وضعیت : شناسایی شده
  • متن یار - تبدیل تصویر به نوشته

  • کد شامد :   167675-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/11/02 - 18:06:18
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال