وضعیت : شناسایی شده
  • متن یار - تبدیل تصویر به نوشته

  • کد شامد :   167675-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/12/02 - 10:15:40
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال