وضعیت : شناسایی شده
  • بانک اطلاعات سنگ ساختمانی ایران

  • کد شامد :   171228-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/26 - 07:04:31
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال