وضعیت : شناسایی شده
  • دهکده ارتباطات قشم

  • کد شامد :   171285-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/30 - 09:35:40
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال