وضعیت : شناسایی شده
  • متن نگار (عکس نوشته ساز)

  • کد شامد :   174158-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/01 - 00:49:26
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال