وضعیت : شناسایی شده
  • الفبازی (الفبای فارسی و اعداد)

  • کد شامد :   175925-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/26 - 07:24:27
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال