وضعیت : شناسایی شده
  • اسم های ترکی آذربایجانی

  • کد شامد :   176915-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/06/01 - 18:52:06
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال