وضعیت : شناسایی شده
  • متن به گفتار فارسی آریانا

  • کد شامد :   187570-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/30 - 17:31:55
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال