وضعیت : شناسایی شده
  • شهر سبز دیجیتالی

  • کد شامد :   188522-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/06/01 - 17:51:29
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال