وضعیت : شناسایی شده
  • حضور غیاب کارمندان با تشخیص چهره

  • کد شامد :   188699-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/06/01 - 17:38:06
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال