وضعیت : شناسایی شده
  • چهره شناس بازیگران ایرانی

  • کد شامد :   239081-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1401/04/05 - 10:08:45
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال