وضعیت : شناسایی شده
  • تعمیر برد پکیج (جدید)

  • کد شامد :   252689-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1401/11/09 - 08:32:21
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال