وضعیت : شناسایی شده
  • مدیریت هزینه ساختمان(سامیارساختمان)

  • کد شامد :   107039-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/31 - 01:45:09
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال