وضعیت : شناسایی شده
  • پرداخت عوارض نوسازی شهرداری ارومیه

  • کد شامد :   120382-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/24 - 23:28:49
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال