وضعیت : شناسایی شده
  • ضبط خودکار تماس

  • کد شامد :   128494-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/04 - 06:53:06
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال