وضعیت : شناسایی شده
  • دانشگاه صنعتی قم

  • کد شامد :   1644-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/31 - 04:32:07
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال