وضعیت : شناسایی شده
  • چارچوب معماری سازمانی ایران (IEAF)

  • کد شامد :   18040-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/05 - 02:34:18
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال