وضعیت : شناسایی شده
  • کنکورکسب و کار (اجرایی وMBA)

  • کد شامد :   35324-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/26 - 07:28:51
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال