وضعیت : شناسایی شده
  • محاسبه سطح مقطع کابل

  • کد شامد :   46619-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/30 - 09:25:28
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال