وضعیت : شناسایی شده
  • رمزیابی رفتار (بیوریتم)

  • کد شامد :   58374-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/30 - 09:46:53
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال