وضعیت : شناسایی شده
  • ضبط صوت پیشرفته

  • کد شامد :   68629-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/06/01 - 17:37:33
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال