وضعیت : شناسایی شده
  • سفارش گیر گارسون رستوران یافته

  • کد شامد :   694-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1402/07/08 - 16:06:03
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال