وضعیت : شناسایی شده
  • سفارش گیر گارسون رستوران یافته

  • کد شامد :   694-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1401/07/07 - 17:51:30
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال