وضعیت : شناسایی شده
  • واقعیت افزوده خط دریا بندر

  • کد شامد :   73675-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/29 - 00:50:06
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال