وضعیت : شناسایی شده
  • قانون دفاتر اسناد رسمی

  • کد شامد :   87524-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/06 - 05:23:26
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال