وضعیت : شناسایی شده
  • لغات 504 +یادآوری کننده و زنگ هشدار

  • کد شامد :   88391-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/30 - 03:20:50
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال