وضعیت : شناسایی شده
  • پیش بینی وضعیت آب و هوا

  • کد شامد :   11666-5-63-716856-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/08/02 - 22:59:58
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال