وضعیت : شناسایی شده
  • خلافی ماشین

  • کد شامد :   6834-5-63-716856-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/08/02 - 21:15:23
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال